Proces rekrutacji

Na proces rekrutacji składają się następujące etapy:

 

Etap 1: Określenie profilu kandydata na podstawie opisu stanowiska pracy

Etap 2: Tworzenie i zamieszczanie ogłoszeń o wakującym stanowisku – dobór mediów w zależności od specyfiki rekrutacji (wąska/szeroka); ogłoszenia zawierają: opis wymagań stawianych kandydatom, zakres obowiązków na wolnym stanowisku pracy, proponowane formy świadczeń i wynagrodzenia, jakie oferuje pracodawca zatrudnionej osobie

Etap 3: Tworzenie długiej listy kandydatów spośród otrzymanych aplikacji osób, które odpowiedziały na ogłoszenie i spełniają podstawowe wymagania stawiane kandydatom

Etap 4: Tworzenie krótkiej listy kandydatów – selekcja osób najlepiej spełniających wymagania oferty

Etap 5: Zastosowanie technik naboru kandydatów wobec wyselekcjonowanych osób oraz dokonanie na ich podstawie dalszej selekcji

Etap 6: Sprawdzenie referencji

Etap 7: Podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracownika

Etap 8: Negocjacje pracodawcy z pracownikiem dotyczące warunków nawiązania stosunku pracy – jego formy, wynagrodzenia i innych świadczeń.